Wie zijn wij

Het gebouw is eigendom van de Stichting Oude Drentse Kerken, de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren is de gebruiker en beheerder.

De Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJGNN) gebruikt het gebouw voor haar erediensten en andere activiteiten. De PJGNN houdt met regelmaat haar diensten in de synagoge, ongeveer om de drie weken, de ene week op vrijdag, de dienst inleiding voor de Sabbath, de ander week op zaterdag, de Sabbatsdienst met de Thora lezing, en op de joodse feestdagen. De diensten hebben een besloten karakter.

Het bestuur van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren bestaat uit:

Voorzitter a.i.: Hannie Blaauw
Secretaris: Tanja Jonker (lid namens de Stichting Oude Drentse Kerken)
Penningmeester: Frank Mulder
lid en contactpersoon voor PJGNN: Aline Sprikkelman
lid: Theo Bijlefeld
lid: Jaap Kuipers