Lid worden van de vereniging

Als u de doelstelling van de vereniging wilt steunen dan kunt u lid worden. De contributie is minimaal €25, u bent natuurlijk vrij meer te betalen of een gift of donatie te doen. Graag email melden bij contributie.

Het nummer van de bankrekening is NL63 RABO 0376 031 255 t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren te Zuidlaren.

U kunt ook een aanmeldingsformulier en tevens machtiging via email bij de secretaris vragen.