Welkom

Eerst komende activiteit van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren

 

 Zondag 23 februari 15.00 uur lezing door Dr. Stephan van der Poel

“Priester in sjoel, Herman Verbeek (1936-2013)”

Uit het leven en werk van Herman Verbeek komt een scherp tijdsbeeld naar voren van grote idealen en even zovele teleurstellingen. Geboren in een Gronings artsengezin heeft hij zich op vele terreinen laten gelden. Zo was hij tussen 1979-1997 actief als voorzitter van de Stichting Folkingestraat Synagoge. Dat juist een katholiek priester zo’n prominente rol speelde in deze stichting roept vragen op. Zelf was Verbeek zich bewust van zijn wat vreemde positie: ‘een synagoge en een katholiek priester: dat zijn toch twee werelden, twee geschiedenissen met al hun ontstellende ongerijmdheden’. Manuel Menco, voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens vriend van Verbeek, noemde hem wel spottend ‘onze huisprelaat’. In deze lezing wordt ingegaan op de drijfveren van Verbeek om zich zo in te zetten voor het behoud en de nieuwe invulling van de synagoge.

Dr. Stefan van der Poel is werkzaam als universitair docent bij de sectie Eigentijdse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in moderne Joodse geschiedenis en de politieke en culturele geschiedenis van Midden en Oost-Europa.

 

Zondag 22 maart 15.00 Lezing 100 jaar vrouwenkiesrecht. Lezing door mevrouw Femke Knoop over 100 jaar vrouwenkiesrecht.

In 2019 was het exact 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen. Daaraan ging een lange strijd vooraf. In deze lezing gaat historicus Femke Knoop dieper in op de feministen, kiesrechtverenigingen, petities, congressen en demonstraties die het vrouwenkiesrecht mogelijk maakten. Femke Knoop (1984) is zelfstandig historicus en gespecialiseerd in gender-en modegeschiedenis. In december 2018 verscheen haar boek Hirsch & Cie Amsterdam (1882-1976). Haute couture op het Leidseplein.

 

BELANGRIJK in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50