Welkom

De werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe organiseert in samenwerking met de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, op donderdag 1 oktober de 15e synagogelezing.

Vanwege de Coronavoorschriften zal de lezing worden uitgesproken in de Laarkerk Stationsweg 159 te Zuidlaren.

De inleiding zal gehouden worden door dr. G.J. van Klinken met als titel: Tussen Jodenzending en verzet. Kerken in oorlogstijd. Het is bekend dat er in de oorlogsjaren naar verhouding veel hulp aan Joodse onderduikers geboden is vanuit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het aantal Yad Vashem-onderscheidingen aan gereformeerden wijst daarop. Minder bekend is dat er naast deze hulp aan onderduikers ook een zeer actieve gereformeerde Jodenzending bestond.

Hulp aan vervolgden, en tegelijkertijd het streven om de vervolgden voor Jezus te winnen – hoe ging dat met elkaar samen?

Van Joodse zijde zijn hierover de afgelopen jaren meermalen kritische vragen gesteld, onder meer in het NIW. Dit betrof tevens de door de gereformeerde verzetsstrijder Gezina van der Molen voorgezeten Rijkscommissie Oorlogspleegkinderen. Deze commissie wees de voogdij over een deel van de Joodse oorlogswezen na de oorlog toe aan hun vroegere gereformeerde onderduikouders. Hoe valt hierover te denken? Was niet alleen medemenselijkheid dan het motief om onderduikers op te nemen, maar ook de hoop om ze te kunnen bekeren tot het gereformeerde geloof? Of lag het allemaal toch anders?

Er zijn aanwijzingen veel gereformeerden zich in de jaren vijftig en zestig ongemakkelijk gingen voelen bij de herinnering aan deze Jodenzending (die in de jaren zestig ophield in die vorm te bestaan). Een bekende gereformeerde auteur als Anne de Vries verwees er eind jaren veertig nog zijdelings naar in zijn Levensroman van Johannes Post, maar liet het beladen onderwerp weg uit zijn latere en veelgelezen Reis door de nacht. Op zich is dat opmerkelijk, want de Jodenzending in oorlogstijd is in de archieven uitvoerig gedocumenteerd. Het betreft hier een gevoelige discussie, waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

De kosten voor deze lezing zijn € 7—  (koffie of thee inbegrepen). In verband met de corona maatregelen graag aanmelden voor 29 september via de website www.kerkenisraelnoord.nl of 0521 590663

 

 

Er komt een najaars tentoonstelling. 16, 17, 18, 23, 24, 25,  29 en 30  October openings tijden 13 tot 16 uur.

Nadere berichten volgen.

Wij willen u vragen in verband met de coronamaatregelen om:

        • 1,5 meter afstand te houden;
        • Alleen te komen wanneer u geen klachten hebt;
        • Bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.
        • Niet meer dan 4 mensen tegelijk in de Synagoge.

 

Voor alle concerten en lezingen geld:

BELANGRIJK in verband met beperkte ruimte is reserveren noodzakelijk via info@synagogezuidlaren.nl of via Contact tab van de website.             

Entree: € 10,00    

Entree leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren, de PJG NoordNederland en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50

Bij voorkeur pin betaling