Berichten

Dit zijn de activiteiten van de komende tijd

 

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Valt samen met het christelijke Pinksterfeest.

In verband met geringe plaatsruimte is reservering gewenst:
Email: info@synagogezuidlaren.nl; tel: 06 5468 8177.

Zoals u ziet is de website in ontwikkeling. Dank voor uw geduld.