Agenda

 

20 januari, 15.00 uur: Nieuwjaarsconcert door drie dames, een unieke combinatie: Louise Berendsen, fluit; Sophie van Dijk, harp; Els van der Weij, saxofoon, spelen werken van Joodse componisten.

 

17 februari, 15.00 uur: lezing door Wout van Bekkum, hoogleraar semitische talen en culturen aan de Universiteit van Groningen, over Maimonides, titel lezing: “Verstandig Geloven”. Maimonides leefde van 1135-1204 in Cordoba, Spanje, toen ter tijd een moslim stad, hij is bekend als een van de invloedrijkste joodse filosofen en weet moslim en joodse filosofie met elkaar te verbinden.

 

10 maart, 15.00 uur: Concert door Ronald Moelker fluiten en Niels Bijl saxofoon. De twee musici doen niet voor elkaar onder en weten ook door de diversiteit aan instrumenten die langskomt het klankbeeld boeiend te houden. De keuze is gevallen op werken uit de renaissance en de barok.

 

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

 

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Valt samen met het christelijke Pinksterfeest.