Agenda

18 oktober, 20.00 uur: Synagogelezing door Bart Wallet, historicus aan de VU Amsterdam, thema: antisemitisme en christendom. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël.

19 oktober, 19.30 uur: Opendienst van de Joodse Gemeente. Iedereen is welkom. In verband met de beschikbare ruimte graag opgeven: tel 050 314 2971; email: post@pjg-noordnederland.nl

11 november: Kristallnachtherdenking, 1938-2018; 20.00 uur voorstelling van de film Treffpunt Erasmus. Lichten in de synagoge branden de hele nacht.

18 november, 15.00 uur: Lezing door Arend Jan Julius, algemeen chirurg in ruste en lid van de toetsingscommissie Euthanasie, over dilemma’s rond vrijwillige levensbeëindiging.

9 december, 19.00 uur: Chanoekaconcert, drie chazanoet, voorgangers in de joodse eredienst, zingen joodse liturgiche liederen. Na afloop aansteken van de Chanoeka kandelaar.

20 januari, 15.00 uur: Nieuwjaarsconcert door drie dames, een unieke combinatie: Louise Berendsen, fluit; Sophie van Dijk, harp; Els van der Weij, saxofoon, spelen werken van Joodse componisten.

17 februari, 15.00 uur: lezing door Wout van Bekkum, hoogleraar semitische talen en culturen aan de Universiteit van Groningen, over Maimonides, titel lezing: “Verstandig Geloven”. Maimonides leefde van 1135-1204 in Cordoba, Spanje, toen ter tijd een moslim stad, hij is bekend als een van de invloedrijkste joodse filosofen en weet moslim en joodse filosofie met elkaar te verbinden.

10 maart, 15.00 uur: het Bassino kwartet o.l.v. Ronald Moelker speelt fluit, laat zien wat er allemaal op de fluit gespeeld kan worden en welke soorten fluiten er zijn.

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Valt samen met het christelijke Pinksterfeest.