Agenda « Synagoge Zuidlaren

Agenda

Zomer in de Synagoge

Expositie van 21-7 tot 30-8-2018

Expositie van kunstenaar Henk Renting

Tijdens de tentoonstelling Synagoge open voor publiek op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur

Zondagmiddag  in de synagoge

8 september, 11.00-16.00 uur: Openmonumentendag. Thema: “De Uittocht”, tentoonstelling van Pete Silverstein, bestaande uit en Pesach-tafel gedekt met een aantal keramische borden waarop voorstellingen over het vluchtelingenprobleem.

9 september, 11.00-16.00 uur: Europese dag voor Joodse Cultuur; Verlenging van de tentoonstelling “De Uittocht”; van 14.00-15.00 uur komt Klezmer en Co spelen en Carla da Silva komt Jiddische liederen zingen.

18 oktober, 20.00 uur: Synagogelezing door Bart Wallet, historicus aan de VU Amsterdam, thema: antisemitisme en christendom. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël.

18 november, 15.00 uur: Lezing door Arend Jan Julius, algemeen chirurg in ruste en lid van de toetsingscommissie Euthanasie, over dilemma’s rond vrijwillige levensbeëindiging.

9 december, 19.00 uur: Chanoekaconcert, drie chazanoet, voorgangers in de joodse eredienst, zingen joodse liturgiche liederen. Na afloop aansteken van de Chanoeka kandelaar.

20 januari, 15.00 uur: Nieuwjaarsconcert door drie dames, een unieke combinatie: Louise Berendsen, fluit; Sophie van Dijk, harp; Els van der Weij, saxofoon, spelen werken van Joodse componisten.

17 februari, 15.00 uur: lezing door Wout van Bekkum, hoogleraar semitische talen en culturen aan de Universiteit van Groningen, over Maimonides, titel lezing: “Verstandig Geloven”. Maimonides leefde van 1135-1204 in Cordoba, Spanje, toen ter tijd een moslim stad, hij is bekend als een van de invloedrijkste joodse filosofen en weet moslim en joodse filosofie met elkaar te verbinden.

10 maart, 15.00 uur: het Bassino kwartet o.l.v. Ronald Moelker speelt fluit, laat zien wat er allemaal op de fluit gespeeld kan worden en welke soorten fluiten er zijn.

28 april, 15.00 uur: Lucette van de Berg zingt Jiddische liederen van vergankelijkheid.

16 juni, 15.00 uur: Opperrabbijn B. Jacobs van het Inter Provenciaal Opperrabinaat van het NIK geeft een lezing over Sjavoeot. Dit is het feest dat herdenkt dat zeven weken na de Uittocht uit Egypte de Joden de Thora, de wet van God, ontvangen op de berg Sinai. Valt samen met het christelijke Pinksterfeest.