Agenda

Zomer 2017 in de synagoge

Tentoonstelling van 22 juli tot en met 2 september

schilderijen van de bekende kunstschilder

Marcel Duran

en bronzen portretten gemaakt door

Esther Julius

Tijdens de tentoonstelling is de synagoge open op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 -16.00 uur

Zondagmiddag  in de synagoge

9 september, 13.00-16.00 uur; openmonumentendag; thema: “Hak, pak en zak” traditionele joodse beroepen op het platteland; synagoge open voor publiek.

10 september, 13.00-16.00 uur; Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed; synagoge open voor publiek, thema is diaspora; optreden van Klezmer en Co met zang van Carla da Silva met Jiddische liederen.

2 november, donderdagavond, 20.00 uur: Synagoge-lezing door prof. Dr. Hans-Martin Kirn in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël; prof. Kirn is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (standplaats Groningen), expert op het gebied van joods-christelijke relaties, onderwerp ‘Luther’s relatie tot de Joden’

5 november, 16.00 uur: lustrum viering in de Dorpskerk Zuidlaren met een optreden van Nikki Jacobs en haar band.

17 december, 15.00 uur: Ronit Palche zal spreken over haar boek: Ontroerende Onzin. In dit boek interviewt ze bekende en minder bekende joodse mensen over de betekenis Jood te zijn.

21 januari, 15.00 uur: nieuwjaarsconcert: Ensemble Travertijn bestaande uit Hinke Tolman (fluit), Maaike Zimmerman ( cello), Jan Westerhof (fluit), Ger van der Werf (spinet en piano, soms ook zang) en Robert Jan van der Feen (fluit). Hun programma heeft als motto: Uit de schaduw. Zij laten werken horen van componisten uit verschillende tijdperken en landen die wat in de vergetelheid zijn geraakt en die het verdienen om herontdekt te worden.

25 februari, 15.00 uur: lezing door Maarten van Buuren over de essentie van Spinoza. Maarten van Buuren is hoogleraar in Utrecht en Spinoza kenner

10 april t/m 13 mei: de reizende tentoonstelling de Klokken van Chagall, bestaande uit een aantal litho’s en lezingen over tijd en tijdloosheid.

I.v.m. beperkte plaatsruimte reserveren gewenst: info@synagogezuidlaren.nl, tel: 050 4061210.

Entree: € 10,-; leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50,