Home

Dit is de website van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren.

Voor informatie en activiteiten die plaats vinden in de synagoge klik op de onderwerpen hiernaast.
voor informatie over andere synagogen in Noord en Oost Nederland zie de website: www.syneon.nl.

 

 

 

18 november, 15.00 uur: Lezing door Arend-Jan Julius

 

De SCEN-arts; wat is zijn/haar taak?

Welke vraagstukken komt hij/zij tegen?

Palliatieve sedatie valt binnen het normaal medisch handelen, echter euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn in principe strafbaar. De wet WTL (wet toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) van 12 april 2001 heeft euthanasie een juridische basis gegeven waarbij wordt afgezien van strafvervolging mits wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. Sinds 20 jaar zijn SCEN-artsen actief (Steun en Consultatie bij Euthanasie en hulp bij zelfdoding) die huisartsen en specialisten ondersteunen bij een dergelijke aanvraag. Rond euthanasie bestaan nog veel vragen en misverstanden: moet er een schriftelijk verzoek worden gedaan? Wat is de waarde van een wilsbeschikking? Is euthanasie bij dementie, coma of psychiatrische ziektebeelden mogelijk? Past hierin het voltooid leven concept? In deze voordracht zal op meerdere aspecten worden ingegaan.

 

Entree: € 10,-; leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Stichting Het Drentse Landschap: € 8,50,

I.v.m. beperkte ruimte is reserveren gewenst: info@synagogezuidlaren.nl of tel. 06 54688177.

Email: info@synagogezuidlaren.nl