Dit is de website van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren.

Voor informatie en activiteiten die plaats vinden in de synagoge klik op de onderwerpen hiernaast.
voor informatie over andere synagogen in Noord en Oost Nederland zie de website: www.syneon.nl.

Zondagmiddag in de Synagoge Zuidlaren, 30 april 2017, 15.00 uur,

Walter Roozendaal,

vertelt de legende van de Baalsjem, Chassidische verhalen aan de hand van de druksels van Hendrik Werkman

Rond 1700 werd Israël, zoon van Eliëser geboren. Hij was leidsman van het Oost-Europese Chassidisme, in benarde tijden een leer van optimisme, vreugde en overgave in zang, dans en gebed.

Zijn leerlingen gaven hem de eretitel Ba’alsjem Tov, Meester van de Goede Naam. Omdat zij wisten dat zijn wijsheid dieper ging dan de kennis van de onnoembare naam van God. Over zijn leven gaan vele verhalen: inspirerend, wijs en wonderbaarlijk. En hoe wonderbaarlijk ook: ze raken ons vandaag nog even diep als bijna drie eeuwen geleden.

De Groningse graficus Werkman maakte tussen 1941 en 1943 bij “Die Legende des Baalsjem” van Martin Buber prenten. Hij deed dat met vrienden, onder wie ds. Henkels, schipper van De Blauwe Schuit. In oorlogstijd was dat een verzetsdaad.

Walter Roozendaal vertelt twaalf van deze bijzondere verhalen bij de prenten van Werkman. En wisselt de vertellingen af met Oost-Europees geïnspireerde Klezmermuziek. Prenten en muziek scheppen samen de intieme sfeer waarin de verhalen opnieuw tot leven komen.

Entree: € 10,-; voor leden Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers Drents Landschap: € 8,50

Aantal plaatsen is beperkt, graag reserveren;

Email: info@synagogezuidlaren.nl; tel: 06 5468 8177