Organisatie

Het gebouw is eigendom van de Stichting Oude Drentse Kerken, de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren is de gebruiker en beheerder, De Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (PJGNN) gebruikt het gebouw voor haar erediensten en andere activiteiten.

Het bestuur van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren bestaat uit Voorzitter: Esther Julius, secretaris: Tanja Jonker (lid namens de Stichting Oude Drentse Kerken), penningmeester: Frank Mulder,  lid en contactpersoon voor PJGNN: Jopie Yntema, lid: Hannie van Dam, lid: Theo Bijlefeld, lid: Hans Sietsma.