Jaarverslagen

Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren

Jaarverslag over 2016

De bekendheid van de synagoge neemt gestaag toe. Dit blijkt uit de aanvraag voor rondleidingen maar ook verzoeken om het gebouw te mogen huren voor diverse doeleinden.

Het programma “Zondagmiddag in de synagoge”. Met dit programma proberen wij, tijdens de winterperiode, eenmaal per maand op een zondagmiddag een activiteit te organiseren, in de meeste gevallen een concert, soms een lezing. Concerten beginnen minder bezoekers te trekken omdat op verschillende locatie in de gemeente ook dergelijke activiteiten plaats vinden. Lezingen, vooral over aan het jodendom gerelateerde onderwerpen, trekken meer belangstelling. Misschien moeten wij ons in de toekomst daar meer op toeleggen.

Op het nieuwjaarsconcert op 10 januari, werd een klassiek repertoire gespeeld door Annette Scholten op cello en lame sonore (zingende zaag) begeleid door Nanke Flach, piano. Dankzij de bijzondere uitvoering van de concert was de belangstelling groot, de zaal was bijna helemaal vol, 46 bezoekers. Op 7 februari speelde het Misdom consort, een kwartet van verschillende blazers, voornamelijk klassieke werken in arrangementen van Jan Misdom zelf. Met dit ensemble hadden wij voor het eerst de regeling getroffen dat zij de synagoge huurde voor € 50,-, en de recette was dan voor hun. Op deze manier hadden zij het risico van een eventuele lage opkomst. Uiteindelijk viel dat wel mee, 45 bezoekers kwamen op dit concert af. Op 16 maart hadden wij de fantastische theatervoorstelling, Mamelosh (Jiddisch voor moedertaal) van Nikki Jacobs, met eigen begeleiding zowel akoestisch als elektronisch, zong zij Jiddische liederen en vertelde aandoenlijke verhalen. Gelukkig zijn veel mensen hier getuige van geweest, 50 bezoekers konden we registreren. Op 24 april hadden wij en voorstelling in het kader van de 4 mei herdenking. Elizabeth Oets trad op met “Wachten op transport”, een theatervoorstelling over haar  grootvader Philip Mechanicus, begeleid door Mi Ying Chen op de piano. Er waren 35 bezoekers. Zondagmiddag in de synagoge werd voortgezet op 13 november met een concert van het ensemble Florilegium Pelargonium. Met dit ensemble hebben we de regeling dat zij eenmaal per jaar de synagoge huren en in eigen beheer een concert geven. Opkomst ongeveer 40 mensen. Op 18 december heeft Hanneke Rouw twee suites van Bach gespeeld op haar cello, een zeer ingetogen concert bij kaarslicht. 25 mensen hebben hier naar geluisterd. Op 27 december was er een chazanoet concert. Drie chazanoet (voorzangers bij de joodse eredienst) hebben joodse liturgische en Chanoeka liederen gezongen. Dit werd georganiseerd samen met de joodse gemeente ter gelegenheid van het Chanoekafeest. Na afloop is de chanoekia (kandelaar) buiten aangestoken en zijn er gezamenlijk Chanoekaliederen gezongen.

Andere activiteiten. Op 22 mei hebben we meegedaan met de SODK fietsdag. SODK organiseerde een fietstocht langs al haar locaties. De synagoge was de hele dag open voor publiek. Carla da Silva was uitgenodigd om met Klezmer en Co Jiddische liederen te zingen en Klezmer muziek te spelen. Bovendien werden er joodse hapjes geserveerd. Meer dan 150 mensen hebben de synagoge bezocht.

In de zomermaanden (16 juli tot en met 20 augustus) was er in de sjoel een tentoonstelling van schilderijen van Greetje Feenstra. Zij is beeldend kunstenaar, heeft haar opleiding gehad aan de Academie Minerva in Groningen. Ze woont en werkt in Harich, Friesland. Zij vindt haar inspiratie vooral in de natuur en maakt prachtige impressionistische landschappen. Deze tentoonstelling trok veel belangstelling, meer dan 250 personen hebben de synagoge bezocht. Een schilderij is verkocht.

Op 10 september hebben wij meegedaan aan de Openmonumentendag met als thema iconen en symbolen. In de synagoge hebben wij twee tafels gedekt voor twee rituele Joodse maaltijden: een Sabbatstafel voor de maaltijd aan het begin van de Sabbat op Vrijdagavond en een Seidertafel voor de maaltijd op de avond voor Pesach, het Joodse Paasfeest. Op 11 september was de Europese dag van Joodse cultureel erfgoed, met als them